Ucz się na miejscu
Category Archives: Laser
Dlaczego spawanie techniką laserową robi się nadzwyczaj atrakcyjne?

Scalanie z użyciem lasera jest nader modne w branży obróbki metali w związku z wielkością zastosowań , szybkością i niskim zużyciem energii. Wpływa na to szereg elementów działania i specyficzność urządzeń laserowych. Z racji zdolności do dokładnego sterowania energią punktowo możliwa jest obróbka fragmentów posiadających całkiem drobną budowę. Utrzymanie geometrii łączonego przedmiotu w ramach tolerancji jest pewne jako że deformacja spajanego przedmiotu jest znikoma, prawie że niedostrzegalna. Występuje zaledwie śladowa zmiana geometrii ze względu na niewielki zakres oddziaływania ciepła co owocuje zgrzewaniem bez przetopień i zachowaniem geometrii wyrobu sąsiadującego z obszarem zespalania. Ważka jest też możliwa powtarzalność procesu scalania laserowego no i pierwszorzędne wyniki spajania za sprawą spawów pozbawionych dziur przy schładzaniu i uszkodzeń połączenia. Strumień energii z lasera gwarantuje możność rezygnacji z rozgrzewania początkowego, także w stosunku do obiektów zagrożonych powstawaniem szczelin a także zezwala na korygowanie własności spoin. Właściwy wybór warunków pracy wiązki laserowej jak i dodatków spawalniczych wytycza cechy sprężyste spoiw jak przykładowo kruchość, odporność na wydłużenie czy ściskanie. Niezmiernie przydatna dla tego procesu stała się dokładna kontrola przemieszczeń głowicy laserowej wzdłuż trzech osi tudzież wspieranie ręcznego łączenia za pośrednictwem wyszukanego oprogramowania systemu sterowniczego.